III Posiedzenie Rady Społecznej w Olsztynie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

III Posiedzenie Rady Społecznej w Olsztynie

16 września br. odbyło się III posiedzenie Rady Społecznej w 2022 roku powołanej przez Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie.

Trzecie w tym roku posiedzenie Rady otworzył Dyrektor OT KOWR w Olsztynie Grzegorz Kierozalski, który przywitał zebranych członków Rady, przedstawicieli KOWR OT w Olsztynie oraz przedstawił zakres prac Rady Społecznej. Wiceprzewodniczący Rady Wojciech Hołownia ogłosił program posiedzenia.

W toku prac Rada wydała opinie dotyczące przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości rolnych niezabudowanych większych niż 150% średniej powierzchni gospodarstwa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego tj. o powierzchni ponad 35,3250 ha oraz w zakresie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości rolnych zabudowanych większych niż trzykrotność średniej powierzchni gospodarstwa na terenie województwa tj. ponad 70,6500 ha (przy średniej powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie rolnym w roku 2021, która w województwie warmińsko-mazurskim wynosi - 23,55 ha – dane Prezesa ARiMR z dnia 17.09.2021 r.).

Ponadto omówiono i wydano opinię w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości rolnych o powierzchni równej i większej od 2 ha, oraz innych nieruchomości Zasobu WRSP, na których sprzedaż wymagane jest uzyskanie zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zaopiniowano również nieodpłatne przekazania nieruchomości Zasobu WRSP.

OT Olsztyn

Informacje z regionów