II Turniej Kół Gospodyń Wiejskich, Zespołów Ludowych i Stowarzyszeń Powiatu Ryckiego - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

II Turniej Kół Gospodyń Wiejskich, Zespołów Ludowych i Stowarzyszeń Powiatu Ryckiego

W dniu 11 lipca br. na boisku sportowym w miejscowości Rososz odbył się II Turniej Kół Gospodyń Wiejskich, Zespołów Ludowych i Stowarzyszeń Powiatu Ryckiego. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Lubelskiego, Starosty Ryckiego i Przewodniczącego Rady Powiatu.

W wydarzeniu wzięli udział min. Wojewoda Lubelski – Lech Sprawka, Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław Stawiarski,  Starosta Rycki – Dariusz Szczygielski, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Lublinie reprezentowała Kamila Grzywaczewska – Dyrektor OT. 

W imprezie udział wzięło 27 organizacji (KGW, Zespoły Ludowe, Stowarzyszenia) z terenu powiatu ryckiego. Podczas wydarzenia odbył się konkurs kulinarny na najlepszą potrawę z ziemniaka oraz konkurs muzyczny na przyśpiewkę biesiadną. Ponadto, imprezie towarzyszyły stoiska promocyjne i gastronomiczne, atrakcje i animacje dla dzieci, a także konkursy dla publiczności. 

Celem  Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich, Zespołów Ludowych i Stowarzyszeń Powiatu Ryckiego jest zachowanie i popularyzacja dziedzictwa kulturowego, dbałość o międzypokoleniowy przekaz tradycji oraz integracja środowiska wiejskiego.

Pracownicy Wydziału Rozwoju Rynków Rolnych KOWR OT w Lublinie prowadzili stoisko, na którym można było uzyskać informacje o bieżących działaniach KOWR oraz zaopatrzyć się w biuletyny i broszury jak również promowali stronę ,,Polska smakuje’’, pod szyldem której skupiają się polscy producenci certyfikowanej żywności wysokiej jakości.

OT Lublin

Informacje z regionów