II posiedzenie Rady Społecznej w Olsztynie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

II posiedzenie Rady Społecznej w Olsztynie

W dniu 17 września br. odbyło się II posiedzenie Rady Społecznej przy Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa OT w Olsztynie.

Otwarcia posiedzenia Rady Społecznej dokonał Grzegorz Kierozalski – Dyrektor OT Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Podczas posiedzenia Rada wydała opinie dotyczące przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości rolnych niezabudowanych większych niż 150% średniej powierzchni gospodarstwa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego tj. o powierzchni ponad 34,8750 ha oraz w zakresie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości rolnych zabudowanych większych niż trzykrotność średniej powierzchni gospodarstwa  tj. > 69,7500ha (przy średniej powierzchni gospodarstwa w woj. warm.-mazur. - 23,25 ha dane z 16.09.2020 r.)

Ponadto omówiono i wydano opinię w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości rolnych o powierzchni równej i większej od 2 ha, oraz innych nieruchomości Zasobu WRSP, na których sprzedaż wymagane jest uzyskanie zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uczestnikom Rady przekazano informację na temat „Deklaracji strat w związku z wystąpieniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków” skierowanej do producentów drobiu.

Podczas II posiedzenie Rady Społecznej w Olsztynie minutą ciszy uczczono pamięć ofiar sowieckiej napaści 17 września 1939 r.

OT Olsztyn

Informacje z regionów