Grunty KOWR na rozwój inwestycji - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Grunty KOWR na rozwój inwestycji

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy oraz Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna podpisały akt sprzedaży ponad 5 ha terenów pod inwestycje położonych w miejscowości Kowalewo, gm. Szubin. Tereny przeznaczone zostaną pod inwestycje i przyczynią się do rozwoju gospodarczego gminy.

W dniu  1 marca br. podpisany został akt notarialny na mocy którego Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna nabyła grunt o powierzchni 5,25 ha w miejscowości Kowalewo w powiecie nakielskim. Cały obszar przeznaczony pod inwestycje w Kowalewie wynosi 112 ha pozostających w zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Szubin o przeznaczeniu na cele zabudowy produkcyjnej oraz składów i magazynów z dopuszczaniem usług.

Realizacja nowych inwestycji w Kowalewie, przyczyni się do rozwoju zarówno gminy Szubin, ja i całego regionu.

 

OT Bydgoszcz

Informacje z regionów