Gospodynie z Gorzędowa bezkonkurencyjne w pieczeniu chleba - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Gospodynie z Gorzędowa bezkonkurencyjne w pieczeniu chleba

OT Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi był fundatorem nagród w zorganizowanym przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach konkursie „Chleba naszego …”, którego celem było kultywowanie polskiego dziedzictwa kulturowego związanego z domowym wypiekaniem chleba.

Konkurs  „Chleba naszego …” został objęty honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy oraz Posła na Sejm RP Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa.

Dbałość o poczucie tożsamości kulturowej i pielęgnowanie szacunku dla chleba oraz propagowanie spożycia pełnowartościowego pieczywa, wytworzonego z zastosowaniem tradycyjnych składników i metod, to cele, które przyświecały organizatorom wydarzenia.

Do konkursowych zmagań  zgłosiło się  38 kół Gospodyń Wiejskich z całego województwa łódzkiego , a ich a ich zadaniem  był wypiek tradycyjnego chleba z mąki uzyskanej z pierwotnych odmian pszenicy – okrągłoziarnowej i perskiej oraz z żyta – pochodzących z poletek doświadczalnych Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą  w Bratoszewicach.

Nagrody najlepszym Kołom Gospodyń Wiejskich wręczał Janusz Ciesielski, dyrektor OT KOWR w Łodzi. Tym razem bezkonkurencyjne w pieczeniu chleba okazały się gospodynie ze wsi Gorzędów w powiecie radomszczańskim.

- Wszystkim Kołom Gospodyń Wiejskich serdecznie dziękujemy za ogromne zaangażowanie i serce włożone w wypieki konkursowych chlebów, za aktywność w podtrzymywaniu tradycji wypieku chleba oraz za dbałość  o naszą kulturową tożsamość – powiedział  w trakcie uroczystego finału konkursu Janusz Ciesielski, dyrektor OT KOWR w Łodzi.

- Jury miała bardzo trudne zadanie  - każdy chleb był niepowtarzalny w swojej formie, wypieczony z ogromnym zaangażowaniem, polegającym nawet na poszukiwaniu w okolicy prawdziwego pieca chlebowego.  Jako kryteria konkursowej oceny brano pod uwagę barwę wypieczenia, smak, zapach, poziom wypieczenia oraz strukturę miękiszu w przekroju a także ogólne wrażenie estetyczne – dodał Tomasz Kopera, dyrektor ŁODR w Bratoszewicach.

Wyniki konkursu

I  MIEJSCE -   Koło Gospodyń Wiejskich GORZĘDÓW, powiat radomszczański

II MIEJSCE -  Koło Gospodyń Wiejskich w BIELOWICACH, powiat opoczyński

III MIEJSCE – Koło Gospodyń Wiejskich w BRANICY I REMBIESZOWIE, powiat zduńskowolski

Wyróżnienia:

Koło Gospodyń Wiejskich  WIELKA WIEŚ A, powiat łaski  

Koło Gospodyń Wiejskich CIENIA, powiat sieradzki 

Koło Gospodyń Wiejskich KARCZOWIANKI, powiat radomszczański

OT Łódź

Informacje z regionów