Forum Eksportu 2022 „Gospodarka i przemysł rolno-spożywczy – Współczesne wyzwania” - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Forum Eksportu 2022 „Gospodarka i przemysł rolno-spożywczy – Współczesne wyzwania”

W dniu 17 maja br. w Auli Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie odbyło się Forum Eksportu 2022, którego organizatorem było Krajowe Stowarzyszenie Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej

Forum Eksportu to wydarzenie cykliczne skierowane do przedstawicieli firm zajmujących się handlem zagranicznym, nauki oraz przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej.
Uroczystego otwarcia dokonali Dr Ryszard Nowak Prezes Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy RP oraz Prof. dr hab. Witold Kłaczewski, Rektor Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie.

Patronat nad Galą Eksportu 2022 objęli m. in.: Minister Rozwoju i Technologii, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Arcybiskup Metropolita Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Wojewoda Lubelski oraz Prezydent Miasta Lublin. Patronat medialny objęli m. in. TVP 3 Lublin, Polskie Radio Lublin, LAJF magazyn lubelski.

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Waldemar Humięcki otrzymał propozycję udziału w Forum jako Partnera Szczególnego.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: Zenon Kosiniak-Kamysz Ambasador RP w Singapurze, Małgorzata Gośniowska-Kola Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Bartłomiej Bałaban Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Agata Grula Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Artur Szymczyk Zastępca Prezydenta Miasta Lublin, Ks. Biskup dr Mieczysław Cisło.     

Podczas forum wyróżniających się przedsiębiorców odznaczono medalem: ,,Zasłużony dla Eksportu RP’’ .

Pracownicy Wydziału Rozwoju Rynków Rolnych oraz Departamentu Wsparcia Eksportu KOWR prowadzili stoisko informacyjne poświęcone promocji żywności pod hasłem „Poland tastes good”, na którym można było uzyskać informację o bieżących działaniach KOWR oraz zaopatrzyć się w biuletyny i broszury.

OT Lublin

Informacje z regionów