Forum 590 – 25.02.2021 r. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Forum 590 – 25.02.2021 r.

W dniu 25.02.2021 r. przedstawiciele Oddziału Terenowego KOWR w Rzeszowie wzięli udział w pierwszym spotkaniu eksperckim organizowanym w gronie przedstawicieli administracji, przedsiębiorców oraz instytucji finansowych, których celem jest promocja narzędzi wspierania eksportu i ekspansji polskich przedsiębiorców. Forum 590 to nowa inicjatywa organizatorów Kongresu 590. Pierwsze wydarzenie z tego cyklu poświęcone zostało tematowi „Ekspansja szansą polskiej gospodarki – Chiny, Indie, Afryka”.

Wydarzenie było podzielone na trzy panele:

1. Instytucje państwa a samoorganizacja eksporterów
2. Regulacje i deregulacje nowych rynków a szanse i zagrożenia
3. Modele współpracy na nowych rynkach – case study

Uczestnikami spotkania byli członkowie rządu, sekretarz stanu z Kancelarii Prezydenta RP, przedstawiciele Kancelarii Premiera Rady Ministrów, szefowie agencji rządowych, Komisji Europejskiej oraz prezesi spółek Skarbu Państwa. W gronie wybitnych ekspertów poszukiwano odpowiedzi na pytanie jakie mechanizmy mogą wzmocnić trend wzrostowy rodzimego eksportu. Dywagowano, jak powinna być sformułowana rola eksportu w budowaniu ekspansji, jakie bariery spotyka eksporter w legislacji oraz w działalności na rynkach światowych. Poruszono także kwestie eksportowe związane z polskimi artykułami rolno-spożywczymi oraz kwestie przezwyciężenia barier, jakie spotykają polskich producentów.

W pierwszej części Forum wskazywano na Afrykę, jako miejsce bardzo dobre dla prowadzenia ekspansji polskich produktów, w tym w szczególności rolnych. Wskazywano na brak placówek dyplomatycznych, w tamtym regionie świata, które stanowią naturalny most wymiany handlowej -  co ma się w najbliższym czasie zmienić na korzyść polskich producentów. Podkreślono jednak, że mimo takiego wsparcia zdarzają się polskie firmy, które od dawna świetnie współpracują z tamtejszymi przedsiębiorcami. Bardzo ciekawe było spojrzenie afrykanisty. Ks. Jacek Gniadek, wykazywał, że najlepszą pomocą dla tamtejszej ludności jest pomoc poprzez naukę przedsiębiorczości zwłaszcza wśród najbiedniejszych, co może być motorem rozwoju gospodarczego oraz stanowić szansę dla licznych polskich przedsiębiorców.

Drugi panel był poświęcony znaczącej roli Chin w światowej gospodarce oraz rosnącej roli Indii, których czas niebawem nadejdzie. Eksperci zwrócili baczną uwagę na fakt, iż wysokiej jakości żywność z Polski, przy odpowiednim wsparciu Rządu ma szanse na podbicie przynajmniej niewielkiej części rynku chińskiego, który staje się coraz bardziej chłonny konsumpcyjnie. Wskazano także na ułatwienia nawiązania współpracy gospodarczej z Indiami, które ze względu na obowiązujące prawo Common Law oraz dużą otwartość obowiązującego systemu i wielkie możliwości drzemiące w tamtejszym społeczeństwie.

Trzeci panel obfitował w praktyczne wskazówki i przykłady zagranicznej ekspansji polskich producentów. Swoimi spostrzeżeniami oraz doświadczeniem dotyczącymi międzynarodowej współpracy podzielili się przedstawiciele trzech firm z trzech różnych sektorów gospodarki. Bio Med. Lublin – branża medyczna, Bank Pekao S.A. – bankowość oraz WB Electronics S.A. – przemysł zbrojeniowy.

Szeroki wachlarz wiedzy eksperckiej oraz cenne doświadczenie zaproszonych gości sprawiło, że Forum 590 było bardzo merytoryczną debatą, z której każdy uczestnik mógł wynieść bagaż przydatnej wiedzy.

Informacje z regionów