Finał XXIII edycji Olimpiady wiedzy o BHP w Rzeszowie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Finał XXIII edycji Olimpiady wiedzy o BHP w Rzeszowie

W dniu 27 października br. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie miał miejsce finał XXIII edycji Olimpiady wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy w rolnictwie indywidualnym dla uczniów szkół rolniczych. W wydarzeniu uczestniczył Dyrektor OT KOWR Rzeszów.

Głównym organizatorem Olimpiady była Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego OR w Rzeszowie przy współudziale Krajowego Ośrodka Wsparcia OT w Rzeszowie, Wojewody Podkarpackiego, Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Podkarpackiej Izby Rolniczej, Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OT w Rzeszowie.

W eliminacjach wojewódzkich konkursu udział wzięło 17 uczniów.

Uczestnicy finału wojewódzkiego odpowiadali na pytania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach indywidualnych i wybranych zagadnień związanych z działalnością Państwowej Inspekcji Pracy, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz instytucji działających na rzecz rolnictwa.

Komisja Konkursowa po ocenie prac testowych ogłosiła wyniki:

I miejsce - Krzysztof Gola - Zespół Szkół Agrotechnicznych – Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni,

II miejsce - Ewelina Żuczek - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Wysokiej,

III miejsce - Mateusz Bek - Zespół Szkół  w Iwoniczu.

Uczestnicy konkursu otrzymali cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i partnerów wydarzenia.

OT Rzeszów

Informacje z regionów