Finał wojewódzkiego etapu Konkursu Plastycznego pt.: „Bezpiecznie na wsi mamy: od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Finał wojewódzkiego etapu Konkursu Plastycznego pt.: „Bezpiecznie na wsi mamy: od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

W dniu 24 czerwca br. w siedzibie Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom etapu wojewódzkiego oraz nagrodzonym w etapie centralnym konkursu „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi reprezentował Zastępca Dyrektora Marek Sarwa.

Głównym organizatorem Konkursu Plastycznego dla Dzieci pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” w województwie łódzkim był Oddział Regionalny KRUS w Łodzi. Współorganizatorami i głównymi fundatorami nagród były: Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Łódzki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi. Konkurs objęty był patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Patronat medialny nad konkursem na terenie województwa łódzkiego objęły miesięczniki „RADA” i „W Nowej Roli”.

Celem konkursu było promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Konkurs pozwalał zatem sprawdzić wiedzę najmłodszycho bezpieczeństwie pracy i zagrożeniach wypadkom w gospodarstwach rolnych.

Mimo pandemii, w IX edycji konkursu na terenie województwa łódzkiego wzięło udział 2 441 uczniów ze 184 szkół podstawowych.

Laureaci wojewódzcy w I grupie wiekowej:

  • laureatka I miejsca – Hana Przybylska, uczennica klasy II SP nr 1 w Poddębicach       
  • laureat II miejsca – Jakub Dudek, uczeń klasy II SP w Chorkach
  • laureat III miejsca – Kacper Lee, uczeń klasy I SP w Lututowie filia w Niemojewie
  • laureat IV miejsca – Tymon Pawlak, uczeń klasy II SP w Piątku
  • laureat V miejsca – Fabian Mularczyk, uczeń klasy I PSP w Przedborzu

Laureaci wojewódzcy w II grupie wiekowej:

  • laureatka III miejsca – Wanessa Mularczyk, uczennica klasy VII PSP w Przedborzu
  • laureatka V miejsca – Maja Gorzoń, uczennica klasy VII SP w Sulmierzycach

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy wygranej i życzymy dalszych sukcesów !

OT Łódź

Informacje z regionów