Finał wojewódzki „Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie” na Warmii i Mazurach. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Finał wojewódzki „Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie” na Warmii i Mazurach.

W dniu 21.06.2022 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, młodzi rolnicy stanęli do rywalizacji podczas finału wojewódzkiego „Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie”.

Uczestnikami olimpiady były osoby w wieku 18–35 lat, które prowadzą lub zamierzają prowadzić na terenie województwa samodzielnie gospodarstwo roln,e a także uczniowie oraz studenci warmińsko-mazurskich szkół i uczelni rolniczych. Olimpiada została zorganizowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Celem olimpiady było:

• upowszechnianie wiedzy i postępu rolniczego oraz idei ustawicznego kształcenia i doskonalenia młodych rolników,

• wyróżnianie i popularyzowanie młodych rolników, posiadających dużą wiedzę ekonomiczno-rolniczą i umiejętności gospodarowania w warunkach wolnego rynku,

• rozwijanie idei współzawodnictwa i konkurencji,

• promowanie współpracy młodych rolników z instytucjami rolniczymi i otoczeniem rolniczym w zakresie niezbędnym dla poprawy bytu rodziny wiejskiej,

• propagowanie bezpiecznej pracy na wsi i ochrony środowiska naturalnego.

Etap wojewódzki składał się z części pisemnej i ustnej. Zwycięzcy olimpiady otrzymali nagrody pieniężne, które zostały sfinansowane z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” oraz instytucje wspierające. W imieniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nagrody laureatom Olimpiady wręczył, Zastępca Dyrektora OT KOWR w Olsztynie Jacek Pawlik.

Zwycięzcy olimpiady:

I miejsce – Łożyński Przemysław - powiat działdowski

II miejsce – Deneka Jarosław – powiat węgorzewski

III miejsce – Murawiec Damian – powiat elbląski

IV miejsce – Liszewska Patrycja – powiat ostródzki

V miejsce – Malko Mateusz – powiat olsztyński

VI miejsce – Machnij Klaudia – powiat ostródzki

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

OT Olsztyn

Informacje z regionów