Finał Wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów Rolnych w małopolskim za nami! - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Finał Wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów Rolnych w małopolskim za nami!

W dniu 25 lutego br. odbył się Finał Wojewódzki XXXIX edycji Olimpiady Młodych Producentów Rolnych.

W Olimpiadzie mogą brać udział młodzi producenci rolni a także uczniowie, posiadający lub współgospodarujący w gospodarstwie rolnym. Przedsięwzięcie zachęca młodych producentów rolnych do pogłębiania wiedzy, zdobywania nowych umiejętności oraz wymiany doświadczeń w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, a także propagowania ekologicznych zachowań wśród młodzieży oraz podnoszenia wiedzy dotyczącej ochrony przyrody.

Młodzi gospodarze, podczas finału musieli zmierzyć się z testem pisemnym, a w późniejszym etapie konkursu z egzaminem ustnym.

Podczas finału w pracach komisji konkursowej wziął udział pracownik OT KOWR w Krakowie, a nagrody ufundowane przez OT wręczył  Mirosław Boruta Krakowski – Zastępca Dyrektora OT KOWR w Krakowie.

OT Kraków

Informacje z regionów