Festiwal Dziedzictwa Kresów 2021 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Festiwal Dziedzictwa Kresów 2021

W dniu 1 sierpnia 2021 r. przedstawiciele OT KOWR Rzeszów uczestniczyli w Festiwalu Dziedzictwa Kresów 2021 w Baszni Dolnej. Finał wydarzenia przyciągnął do Kresowej Osady kilka tysięcy zwiedzających z Podkarpacia oraz Lubelszczyzny.

Przy bramie głównej organizatorzy przygotowali stoisko promocyjne Roztocza podkarpackiego i lubelskiego, wraz z przedstawieniem oferty noclegowo-pobytowej pod nazwą „Roztocze bez granic”. Wśród wystawców znaleźli się producenci lokalnej żywności oraz Koła Gospodyń Wiejskich uczestniczące w konkursach kulinarnych: „Kresowe Jadło”, „Niejedno oblicze podkarpackiego proziaka” oraz  rękodzielnicy i twórcy ludowi, biorący udział w konkursie „Sztuki różne” którzy organizowali pokazy rękodzielnicze.

Festiwal jest także okazją do promowania najbardziej znanego elementu kuchni podkarpackiej, stąd też III Festiwal Podkarpackiego Proziaka, gdzie  na kuchni kaflowej przedstawiciele ECO Piekarnia Kiełtyka z Łężan piekli tradycyjne proziaki i zachęcali do ich degustacji.

Oprócz lokalnych zespołów folklorystycznych wydarzenie uświetniali Witek Muzyk Ulicy oraz Zespół Pectus.

Przedstawiciele OT KOWR Rzeszów przygotowali stoisko promocyjno-informacyjne, gdzie udzielali informacji o bieżącej działalności KOWR.

Informacje z regionów