Eliminacje okręgowe XLV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Eliminacje okręgowe XLV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W dniu 23 kwietnia br. odbyły się eliminacje okręgowe XLV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Ze względów epidemiologicznych młodzież z 27 szkół z terenu północno-wschodniej Polski podzielono na grupy, dla których przygotowano sale w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie, Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie oraz na terenie kampusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W tegorocznych eliminacjach okręgowych uczestniczyło 142 uczniów. Jury wyłoni grupę 24 laureatów, którzy będą reprezentować region Warmii i Mazur podczas finału ogólnopolskiego. Oddział Terenowy KOWR w Olsztynie wzorem lat ubiegłych wsparł Komitet Organizacyjny uczestnicząc w eliminacjach okręgowych oraz fundując atrakcyjne nagrody dla laureatów.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Laureaci OWiUR, zgodnie z rozporządzeniem MEiN, są również zwalniani z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, a najlepsi mogą liczyć na indeksy szkół wyższych.

OT Olsztyn

Informacje z regionów