EKO FORUM z udziałem OT KOWR w Białymstoku - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

EKO FORUM z udziałem OT KOWR w Białymstoku

W miniony weekend w Supraślu odbył się VI międzynarodowy kongres EKO FORUM 2020 pod znakiem Ekologii.

Celem międzynarodowego kongresu była dyskusja o kierunkach rozwoju gospodarki przy zastosowaniu ekologicznych rozwiązań, promowanie prośrodowiskowej tematyki oraz innowacji w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w codziennym życiu. Była to największa w regionie konferencja w formule hybrydowej, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo w związku z COVID-19.

W spotkaniu udział wziął Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz samorządowcy, inwestorzy, wykonawcy i producenci technologii ekologicznych. Odział Terenowy KOWR reprezentował Pan Henryk Dębowski Zastępca Dyrektora.

Na stoisku informacyjnym OT można było uzyskać informację o bieżącej działalności KOWR oraz odnawialnych źródłach energii mających zastosowanie w rolnictwie. Z racji na ekologiczny charakter konferencji, przedstawiciele władz rządowych i lokalnych, podpisali listy intencyjne w sprawie budowy zbiornika retencyjnego w Supraślu, który zabezpieczy lokalnych rolników na wypadek suszy. Tradycyjnie podczas Eko Forum wręczono „Eko Certyfikaty”, który otrzymał m.in. Minister Marek Gróbarczyk.

Informacje z regionów