Dzień Przedsiębiorcy Rolnego 2022 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Dzień Przedsiębiorcy Rolnego 2022

Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu uczestniczył w Dniu Przedsiębiorcy Rolnego 2022, który odbył się 17 listopada 2022 r. w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Henryk Kowalczyk.

Tegoroczna konferencja przebiegała pod hasłem: „Jak innowacyjne rozwiązania wpływają na zmniejszenie ryzyka w produkcji rolniczej?”. Organizatorem wydarzenia było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Podczas obrad plenarnych zaprezentowano m.in. wpływ bieżącej sytuacji na produkcję rolniczą w dobie zmian rynkowych. Odbyły się debaty „Jak skutecznie reagować na zmieniające się uwarunkowania rynkowe?” oraz panele dyskusyjne obejmujące tematykę produkcji roślinnej i zwierzęcej.

OT KOWR w Poznaniu zorganizował stoisko informacyjno-promocyjne, na którym pracownicy udzielali informacji na temat mechanizmów i działań administrowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

OT Poznań

Informacje z regionów