Drugie posiedzenie Rady Społecznej w Olsztynie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Drugie posiedzenie Rady Społecznej w Olsztynie

W dniu 10 czerwca br. odbyło się drugie w 2022 roku posiedzenie Rady Społecznej powołanej przez Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie.

Drugie posiedzenie Rady otworzył Zastępca Dyrektora OT KOWR w Olsztynie Jacek Pawlik, który przedstawił zakres prac Rady Społecznej.

Z programem wydarzenia zaznajomił zebranych Przewodniczący Rady, Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Romuald Tański.

W toku prac Rada wydała opinie dotyczące przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości rolnych niezabudowanych większych niż 150% średniej powierzchni gospodarstwa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego tj. o powierzchni ponad 35,3250 ha (przy średniej powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie rolnym w roku 2021, która w województwie warmińsko-mazurskim wynosi - 23,55 ha – dane Prezesa ARiMR z dnia 17.09.2021 r.)

Ponadto omówiono i wydano opinię w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości rolnych o powierzchni równej i większej od 2 ha, oraz innych nieruchomości Zasobu WRSP, na których sprzedaż wymagane jest uzyskanie zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

OT Olsztyn

Informacje z regionów