Drugie posiedzenie Rady Społecznej w Kielcach - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Drugie posiedzenie Rady Społecznej w Kielcach

W dniu 29 września 2021 r. w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w Kielcach odbyło się drugie posiedzenie Rady Społecznej (II kadencji), która jest gremium doradczym i opiniującym dla Dyrektora OT KOWR. Skupia przedstawicieli izby rolniczej i organizacji rolniczych działających na rzecz rolników lub rolnictwa na terenie województwa świętokrzyskiego. Rada Społeczna działająca przy OT KOWR w Kielcach liczy 13 członków.

Otwarcia posiedzenia dokonał Dariusz Stachowicz, Zastępca Dyrektora OT KOWR w Kielcach, podczas którego omówił bieżące zadania i zasady działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Członkowie Rady zostali zapoznani z wybranymi przepisami dotyczącymi gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Omówiono tematy związane z problematyką rozwoju rynków rolnych. Rada zaopiniowała także wnioski dyrektora Oddziału Terenowego dotyczące sposobu rozdysponowania nieruchomości Zasobu WRSP.

OT Kielce

Informacje z regionów