„Witosowy Dzień Pola” - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

„Witosowy Dzień Pola”

W dniach 9-10 lipca 2022 r. odbyła się druga edycja wydarzenia „Witosowe Dni Pola”, organizowana przez Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Różańcu.

Ideą tegorocznej konferencji było wskazanie potencjału produkcji ekologicznej oraz konwencjonalnej, a w konsekwencji rolnictwa zrównoważonego. Dodatkowo tematami poruszanymi były: znaczenie i rola pszczół w ekosystemie „Pszczoły gwarantem zdrowego i bezpiecznego żywienia” oraz uprawy pradawnych odmian zbóż, warzyw, soi i rzepaku. Przedsięwzięcie miało na celu zaprezentowanie wiedzy o produkcji polskiej żywności przez powołane w szkole Centrum Edukacji Ekologicznej. Centrum pełni rolę miejsca kształcącego i udoskonalającego umiejętności uczniów, absolwentów oraz okolicznych mieszkańców. Witosowe Dni Pola to innowacyjna forma wsparcia w zakresie edukacji rolnictwa ekologicznego i precyzyjnego, Jest ona skierowane zarówno do uczniów jak i rolników szukających pomysłów na nowe kierunki rozwoju swoich gospodarstwach.

Pracownicy Wydziału Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem Oddziału Terenowego w Lublinie Sekcji Zamiejscowej w Zamościu prowadzili stoisko, na którym można było uzyskać informacje o bieżących działaniach KOWR oraz zaopatrzyć się w biuletyny i broszury.

OT Lublin

Informacje z regionów