Delegacja z Węgier w KOWR OT Szczecin - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Delegacja z Węgier w KOWR OT Szczecin

W dniu 23 września br. gościnną wizytę w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa OT w Szczecinie złożyli przedstawiciele węgierskiego Ministerstwa Rolnictwa Viktor Nagy i Atilla Nagy oraz konsulowie przy Konsulacie Generalnym Węgier w Gdańsku Pal Attila Illes i Otto Sipos.

Podczas spotkania delegacja z Węgier mogła zapoznać się z bieżącą działalnością Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, strukturą organizacyjną i zadaniami poszczególnych wydziałów. Z-ca Dyrektora KOWR OT w Szczecinie Paweł Lisowski omówił również krótką historię powstania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz zaprezentował najważniejsze zasady gospodarowania nieruchomościami rolnymi w Polsce.

Po zakończonych prezentacjach i ożywionej dyskusji Dyrektor KOWR OT w Szczecinie Agnieszka Śpiewak zaprosiła gości z Węgier na poczęstunek, przygotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Mierzynie. –  Jestem pod wrażeniem tego co usłyszałem i zobaczyłem, za co bardzo serdecznie chciałbym podziękować. Fenomen polskich Kół Gospodyń Wiejskich motywuje nas do wdrożenia tego pomysłu również na Węgrzech – podsumował spotkanie Viktor Nagy.

OT Szczecin

Informacje z regionów