Definicja szkoły promującej zdrowie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Definicja szkoły promującej zdrowie

W 2020 roku 52 placówki dołączyły do grona 364 szkół i przedszkoli, które mogą pochwalić się Krajowym Certyfikatem Szkoły Promującej Zdrowie lub Przedszkola Promującego Zdrowie nadanego przez Ministra Edukacji Narodowej.

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

- systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,

- wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Procedura nadania Krajowego Certyfikatu Przedszkole Promujące Zdrowie i Szkoła Promująca Zdrowie wymaga bardzo dużo wysiłku i pracy nie tylko nauczycieli, ale również całej społeczności przedszkolnej i szkolnej. O przyznanie Krajowego Certyfikatu mogą bowiem ubiegać się szkoły i przedszkola, które już są członkiem wojewódzkiej sieci PPZ i SzPZ oraz posiadają certyfikat co najmniej od 3 lat. Jednocześnie dokonały autoewaluacji działań w zakresie wszystkich standardów PPZ lub SzPZ wraz z  oceną efektów działań z wykorzystaniem określonych metod i narzędzi. To jednak nie wszystko. Placówka bowiem musi przedstawić publicznie wyniki autoewaluacji, w obecności koordynatora wojewódzkiej sieci lub innego przedstawiciela wojewódzkiego zespołu wspierającego, rodziców, przedstawicieli społeczności lokalnej, władz oświatowych, przedstawicieli innych placówek. Jej obowiązkiem jest również przedstawienie na stronie internetowej wyczerpujących informacji na temat programu. I co najważniejsze, musi uzyskać rekomendację koordynatora wojewódzkiej sieci PPZ i SzPZ po złożeniu w terminie wniosku o nadanie Krajowego Certyfikatu.

W roku 2020 w woj. warmińsko-mazurskim znalazło się 7 placówek, które otrzymały Krajowy Certyfikat na okres 5 lat:

- Przedszkole Miejsce nr 39 w Olsztynie,

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Napiwodzie,

- Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Uzdowie,

- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Piszu,

- Zespół Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie,

- Szkoła Podstawowa w Nowym Grodzicznie,

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku.

Serdecznie gratulujemy szkołom, przedszkolu oraz społeczności szkolnej i życzymy dalszych sukcesów w propagowaniu zdrowego stylu życia.

W pracach Kapituły powołanej przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty do oceny działań szkół i placówek wnioskujących o nadanie Certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty "Szkoła promująca Zdrowie" czynnie uczestniczy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Olsztynie.

W załączeniu list z Ministerstwa Edukacji Narodowej do Dyrektorów Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, Wojewódzkich Koordynatorów, Nauczycieli i Rodziców.

OT Olsztyn

Informacje z regionów