Czwarte posiedzenie Rady Społecznej w Kielcach - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Czwarte posiedzenie Rady Społecznej w Kielcach

W dniu 1 marca br. odbyło się czwarte posiedzenie drugiej kadencji Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Kielcach.

Jacek Toś, Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Kielcach, poinformował uczestników spotkania o bieżących działaniach KOWR w zakresie rozwoju rynków rolnych i gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Omówiono zasady korzystania przez KOWR z prawa pierwokupu na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz omówiono różnice pomiędzy prawem pierwokupu a prawem pierwszeństwa nabycia na podstawie przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Rada Społeczna zaopiniowała pozytywnie wnioski Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR w Kielcach dotyczące sposobu rozdysponowania nieruchomości Zasobu WRSP.

OT Kielce

Informacje z regionów