Cykl spotkań „Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi” za nami - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Cykl spotkań „Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi” za nami

Wspólnie dla wielkopolskiej wsi to cykl spotkań informacyjnych dla rolników i mieszkańców wsi, który organizowany był już po raz czwarty na terenie województwa wielkopolskiego pod patronem Wojewody Wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka.

W 2020 r. odbyło się 9 spotkań. Cykl rozpoczął się w Marszewie 10 lutego br. a zakończył w Sielinku 10 marca br. W wydarzeniu uczestniczyło 12 instytucji, spotkanie zostało podzielone na 3 bloki tematyczne, w których każda z instytucji przedstawiała krótką prezentację nt. swojej działalności, po każdym bloku tematycznym odbył się panel dyskusyjny, na którym pracownicy odpowiadali na zadane pytania.

Podczas spotkań poruszane były następujące zagadnienia:

 • harmonogram naboru wniosków PROW 2014-2020 na rok 2020.
  Wsparcie dla hodowców krów i świń,
 • działania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w  2020 roku,
 • zmiany w obszarze świadczeń. Prewencja i rehabilitacja rolników
  w KRUS,
 • innowacje w doradztwie rolniczym,
 • afrykański pomór świń i grypa ptaków – realne zagrożenia dla rolnictwa Wielkopolski,
 • chroniąc rośliny, chronisz życie – rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin,
 • zagrożenia pożarowe w gospodarstwach rolnych. Bezpieczeństwo pożarowe w gospodarstwach rolnych i podczas prac polowych,
 • na styku lasu i pola – wybrane problemy rolników i leśników,
 • sytuacja dzika w Wielkopolsce,
 • badania gleb dla potrzeb doradztwa rolniczego oraz stan kwasowości gleb w województwie wielkopolskim,
 • plan przeciwdziałania skutkom suszy,
 • ELEWARR jako państwowa firma z tradycjami w służbie dla polskiego rolnictwa.

Spotkania organizowane były przez Wielkopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy współudziale Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Poznaniu, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz przedsiębiorstwa Elewarr.

 

OT w Poznaniu

Informacje z regionów