„Choinka pod choinkę 2020” w świętokrzyskim - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

„Choinka pod choinkę 2020” w świętokrzyskim

Do 18 edycji akcji Radia Kielce „Choinka pod choinkę 2020”, której ideą jest niesienie pomocy potrzebującym, przyłączyli się pracownicy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Kielcach.

Podczas trwania tegorocznej świątecznej akcji „Choinka pod choinkę 2020”, zbierane są fundusze
na zakup laptopów potrzebnych do nauki dla zdolnych dzieci z niezamożnych, wielodzietnych rodzin
z terenów wiejskich województwa świętokrzyskiego. Dlatego też, pracownicy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT  w Kielcach, przekazali na ten szczytny cel 1650 zł, mając nadzieję, że sprzęt ten zdecydowanie poprawi jakość nauki zdalnej a w dalszej kolejności ułatwi zdolnym, młodym ludziom rozwijanie swoich talentów.

OT Kielce

Informacje z regionów