Certyfikaty Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Przedszkole Promujące Zdrowie” i „Szkoła Promująca Zdrowie” - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Certyfikaty Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Przedszkole Promujące Zdrowie” i „Szkoła Promująca Zdrowie”

W dniu 8 listopada 2022 roku w Nidzicy odbyła się Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie , na którą został zaproszony Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Olsztynie.

Na zamku krzyżackim w Nidzicy Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Krzysztof Marek Nowacki, wręczył certyfikaty Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Przedszkole Promujące Zdrowie” i „Szkoła Promująca Zdrowie”.

W roku 2022 certyfikaty uzyskało 17 szkół i przedszkoli.

1. Przedszkole Miejskie nr 5 w Olsztynie,

2. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Elblągu,

3. Przedszkole Bajkowy Dom w Olsztynie,

4. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim,

5. Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie,

6. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Nidzicy,

7. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy,

8. Zespół Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie,

9. Przedszkole Samorządowe w Rynie,

10. Przedszkole Szesnastka im Ireny Kwintowej w Olsztynie,

11. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jarosława Iwaszkiewicza w Dąbrównie,

12. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie,

13. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Napiwodzie,

14. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie. Szkoła Przysposabiająca do Pracy,

15. Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie-Grabowie,

16. Szkoła Podstawowa nr 1 im. świętego Jana Pawła II w Giżycku,

17. Przedszkole Samorządowe w Pietrzwałdzie,

Jednocześnie wręczono 11 aktów przynależności do grupy szkół ubiegających się o certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Przedszkole/Szkoła Promująca Zdrowie.

Zastępca Dyrektora KOWR OT w Olsztynie Jacek Pawlik, wyraził słowa uznania wobec włożonej pracy na rzecz zdrowia i propagowania zdrowego stylu życia oraz wręczył Listy Gratulacyjne Dyrektorom szkół i przedszkoli. Podziękował również Dyrekcji Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie i Zespołu Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie, za wsparcie tegorocznej VII edycji Kulinarnego Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów” poprzez ogromne zaangażowanie i poświęcony czas w pracę Komisji Konkursowej i nieocenioną pomoc w wyłonieniu laureatów.

Podczas konferencji Profesor dr hab. Krzysztof Ostaszewski, kierownik Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M” w Zakładzie Zdrowia Publicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, wygłosił wykład „Dialog i interaktywna komunikacja w promocji zdrowia i profilaktyce”.

KOWR OT w Olsztynie od wielu lat uczestniczy w pracach Kapituły powołanej przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty do oceny działań szkół i placówek wnioskujących o nadanie Certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty "Przedszkole/ Szkoła Promująca Zdrowie".

Informacje z regionów