Certyfikaty dla Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie w woj. warmińsko-mazurskim - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Certyfikaty dla Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie w woj. warmińsko-mazurskim

W dniu 27 października br. w Olsztynie odbyła się Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie.

Podczas Konferencji Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty - Krzysztof Marek Nowacki,  wręczył 18 szkołom i przedszkolom certyfikaty oraz osiem aktów przynależności do grupy szkół ubiegających się o certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Przedszkole/Szkoła Promująca Zdrowie. Otrzymanie certyfikatu wiąże się z uznaniem wobec włożonej pracy na rzecz zdrowia i propagowania zdrowego stylu życia, włączenia w to całej społeczności szkolnej i lokalnej oraz rodziców, wychowanków, nauczycieli i pracowników szkoły.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Olsztynie czynnie uczestniczył w pracach Kapituły powołanej przez  Warmińsko-Mazurskiego  Kuratora  Oświaty do oceny  działań  szkół  i  placówek wnioskujących o nadanie Certyfikatu  Warmińsko-Mazurskiego  Kuratora  Oświaty  "Szkoła promująca Zdrowie". W imieniu Grzegorza Kierozalskiego Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie, Listy gratulacyjne Dyrektorom szkół i przedszkoli wręczył Andrzej Szczapa Kierownik WRRR.

Podczas uroczystości został wygłoszony wykład inauguracyjny o „Strategiach wspierania dzieci i młodzieży, które wychowują się w trudnych warunkach i w czasie pandemii” przez Profesora dr. hab. Krzysztofa Ostaszewskiego, kierownika Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M” w Zakładzie Zdrowia Publicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy szkołom, przedszkolom oraz społeczności szkolnej i życzymy dalszych sukcesów w propagowaniu zdrowego stylu życia.

OT Olsztyn

Informacje z regionów