Bitwa Regionów w TVP 3 Rzeszów - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Bitwa Regionów w TVP 3 Rzeszów

W dniu 30 kwietnia br. w siedzibie OT KOWR Rzeszów Dyrektor OT Jerzy Borcz odpowiedział na najważniejsze pytania dotyczące konkursu Bitwa Regionów i zachęcił telewidzów TVP 3 Rzeszów będących członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń zajmujących się podtrzymywaniem tradycji kulinarnych z Podkarpacia do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Dyrektor wskazał krótki rys historyczny i przybliżył ideę konkursu, zwracając szczególną uwagę na znaczenie tej akcji w promowaniu bogatej tradycji kulinarnej podkarpacia. Szczególna uwaga została poświęcona treści formularza zgłoszeniowego, która musi zawierać:

  • nazwę potrawy, której dotyczy praca konkursowa,
  • nazwę KGW zgłaszającego pracę konkursową,
  • adres do korespondencji;
  • dane do kontaktu: e-mail i telefon;
  • adres strony internetowej lub kont na portalach społecznościowych KGW (opcjonalnie);
  • przepis na potrawę, w tym listę składników (maksymalnie 4000 znaków)
  • opis pochodzenia lub historię przepisu (maksymalnie 2500 znaków)
  • listę polskich produktów tradycyjnych, najbardziej charakterystycznych dla regionu – wykorzystanych do przygotowania potrawy konkursowej (maksymalnie 1000 znaków).

Podczas nagrania Dyrektor OT podkreślił, iż prezentacja potrawy powinna zostać wykonana w formie filmu wideo w dowolnej technice filmowej, o maksymalnej długości 120 sekund i maksymalnej objętości 1 GB.

Wystąpienie będzie emitowane na antenie telewizji regionalne w najbliższym czasie.

OT Rzeszów

Informacje z regionów