Bezzwrotna pomoc finansowa dla świętokrzyskiej Gminy Czarnocin - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Bezzwrotna pomoc finansowa dla świętokrzyskiej Gminy Czarnocin

W dniu 12 kwietnia 2022 r., w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w Kielcach, zawarto umowę dotyczącą udzielenia Gminie Czarnocin bezzwrotnej pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową drogi w przysiółku Budziszowice, w miejscowości Malżyce”, na terenie osiedla mieszkaniowego po byłym PGR Budziszowice. KOWR reprezentował Dyrektor OT w Kielcach Jacek Toś, a Gminę Czarnocin Wójt Maria Kasperek.

Gmina Czarnocin przejęła od Krajowego Ośrodka Wparcia Rolnictwa nieruchomości gruntowe stanowiące drogi osiedlowe wraz z infrastrukturą techniczną, które były w złym stanie technicznym, a są niezbędne do korzystania z budynków osiedla mieszkaniowego byłego PGR.

Przewidywany koszt przedsięwzięcia wg kosztorysu inwestorskiego to 884 640,17 zł brutto. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa sfinansuje, w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej, 49 % kosztów inwestycji, tj. do kwoty 433 473,68 zł brutto. Pozostałe środki finansowe na realizację przedsięwzięcia Gmina Czarnocin pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przebudowa dróg wewnętrznych i budowa nowych sieci: wodociągowej i kanalizacyjnej, z nowoczesnych materiałów, spełniających współczesne standardy i wymagania sanitarne, wpłynie pozytywnie na warunki życia mieszkańców przysiółka Budziszowice oraz warunki ochrony środowiska.

OT Kielce

Informacje z regionów