Bezinteresowna służba ludziom w Godkowie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Bezinteresowna służba ludziom w Godkowie

W dniu 23 grudnia br. nagrodzono i wyróżniono uczestników testu wiedzy pożarniczej zorganizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Godkowie.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy OSP w Godkowie  powołana została w celu szerszego zainteresowania młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do bezinteresownej służby w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej.

Przygotowany przez OSP test wiedzy pożarniczej był sprawdzianem dla młodzieży w zakresie przepisów przeciwpożarowych, postępowania w przypadku pożaru, obsługi sprzętu gaśniczego, a także historii i tradycji pożarnictwa w Polsce. 

Marcin Kazimierczuk, Z-ca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie wręczył nagrody adeptom ochotniczej służby pożarniczej życząc młodym ludziom dalszych sukcesów.

OT Olsztyn

Informacje z regionów