AMATORSKI KONKURS FILMOWY „Polskie produkty to nasza chluba – pokaż co ugotować z nich się uda” - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

AMATORSKI KONKURS FILMOWY „Polskie produkty to nasza chluba – pokaż co ugotować z nich się uda”

Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie i Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie zapraszają uczniów szkół o profilu gastronomicznym z województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w Amatorskim Konkursie Filmowym pn. „Polskie produkty to nasza chluba – pokaż co ugotować z nich się uda”.

Celem Konkursu jest m.in. promocja kuchni regionalnej Warmii i Mazur w oparciu o historyczne przepisy pozyskane od mam i babć a zastosowane w nowatorskim wydaniu. Młodzież kształcąca się w zawodach związanych z gastronomią ma okazję na doskonalenie umiejętności kulinarnych. Organizatorzy chcą rozbudzić w młodych ludziach inicjatywę, pomysłowość i kreatywność. Konkurs popularyzuje patriotyzm konsumencki i kulinarny wśród młodzieży szkół o profilu gastronomicznym, jak również odbiorców internetowych.

Uczestnicy Konkursu tworzą dwuosobowy zespół, który zgłasza 1 film stanowiący Pracę konkursową.

Praca konkursowa obejmuje łącznie:

  1. przygotowanie receptury regionalnego dania głównego lub zakąski gorącej charakterystycznej dla Warmii i Mazur w oparciu o historyczne przepisy pozyskane od mam i babć w nowatorskim wydaniu,
  2. przygotowanie potrawy wg. przepisu i wykonanie prezentacji procesów przygotowania potrawy w formie filmu wideo.

Zgłoszenie Prac konkursowych

Formularz zgłoszeniowy wraz z linkiem do filmu należy przekazać do Organizatora w formie elektronicznej:

  1. Pracę konkursową – film wideo należy umieścić w serwisie WeTransfer w formacie pliku obsługiwanego w YouTube (plik w formacie MOV, MPEG4, MP4, AVI, WMV, MPEGPS, FLV, 3GP, WebM),
  2. Formularz zgłoszeniowy – w postaci zdjęcia lub skanu (plik w formacie JPG, TIFF, PDF itp.),

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2022 r. do godz. 23.59 na adres mailowy:

konkurs.olsztyn@kowr.gov.pl

Podając w tytule maila:

AMATORSKI KONKURS FILMOWY

„Polskie produkty to nasza chluba

– pokaż co ugotować z nich się uda”

Filmy zostaną umieszczone w serwisie YouTube na kanale Krajowego Ośrodka Wparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie.

Zgłoszone Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję konkursową wg. kryteriów określonych w Regulaminie.

Jednocześnie prace w postaci filmów będą mogły być wyświetlone i ocenione „polubione” (łapką w górę) przez Internautów w terminie:

od godz. 12:00 dnia 16 grudnia 2022 r.

do godz. 12:00 dnia 30 grudnia 2022 r.

Nagrody:

Nagrodzone zostaną trzy najwyżej ocenione prace oraz praca z największą liczbą „polubień” w serwisie YouTube.

Każdy uczestnik zespołu otrzyma wartościową nagrodę:

I miejsce Grand Prix konkursu – robot kuchenny planetarny,

II miejsce – blender kielichowy,

III miejsce – wyciskarka wysokoobrotowa,

Wyróżnienie za największą popularność (liczbę „polubień”) – zestaw garnków.

Za datę doręczenia zgłoszenia pracy konkursowej przyjmuje się datę wpływu Formularza zgłoszeniowego na ww. adres mailowy. Po wskazanym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

OT Olsztyn

Informacje z regionów