Walne Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Walne Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

III Walne Zgromadzenie Delegatów Świętokrzyskiej Izby Rolniczej VI kadencji, odbyło się 6 lipca 2020 r. w Hotelu Promień w Skarżysku Kamiennej. Podczas spotkania obecny był Wiktor Szmulewicz, Prezes Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Na wydarzenie zaproszono instytucje z otoczenia rolnictwa takie jak: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zgromadzenie połączone było ze szkoleniem nt. " Nawadniania gospodarstw rolnych szansą na zwiększenie efektywności planowania roślin”.

Oddział Terenowy KOWR w Kielcach, reprezentował dyrektor Jacek Toś, który przedstawił informacje o działalności Ośrodka.

OT w Kielcach

Informacje z regionów