„33 Rocznica Strajków Chłopskich – Piaski Szlacheckie… Wieś Niepokorna” - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

„33 Rocznica Strajków Chłopskich – Piaski Szlacheckie… Wieś Niepokorna”

W dniu 12 czerwca 2022 r. w Piaskach Szlacheckich – powiat krasnostawski odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne upamiętniające „33 Rocznicę Strajków Chłopskich – Piaski Szlacheckie… Wieś Niepokorna” pod honorowym patronatem Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Teresy Hałas.

Podczas obchodów przedstawiono rys historyczny wydarzeń z 1989 roku.
Na pamiątkę strajków w Piaskach Szlacheckich na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie kiedyś odbywał się protest, odsłonięto tablicę upamiętniającą te wydarzenia. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Norbert Kaczmarczyk uhonorował uczestników strajków odznaczeniami „Zasłużony dla rolnictwa”.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie prowadził stoisko informacyjno-promocyjne, na którym zaprezentowano prospekty i foldery oraz ogólne materiały informacyjne nt. rolnictwa i przemysłu spożywczego w Polsce pod hasłem „Polska smakuje/Poland Tastes Good”.

OT Lublin

Informacje z regionów