25-lecie Podlaskiej Izby Rolniczej - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

25-lecie Podlaskiej Izby Rolniczej

W dniu 15 października br. w Białymstoku odbyły się obchody 25-lecia Podlaskiej Izby Rolniczej, w których uczestniczyli przedstawiciele Dyrekcji OT KOWR w Białymstoku.

Uroczystości obchodów 25-lecia Podlaskiej Izby Rolniczej rozpoczęły się od Mszy Św. w Archikatedrze Białostockiej pod przewodnictwem Księdza Biskupa Henryka Ciereszko. Po jej zakończeniu delegacja złożyła kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II z okazji 43 rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na Papieża. Następnie wszyscy uczestnicy udali się na dalsze obchody jubileuszu. W uroczystej gali wzięli udział posłowie, samorządowcy, goście z Litwy, przedstawiciele Izb Rolniczych  oraz instytucji i firm działających w obszarze rolnictwa. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Białymstoku reprezentował Z-ca Dyrektora OT Henryk Dębowski, który w imieniu Dyrektora OT KOWR w Białymstoku dr. inż. Jadwigi Zabielskiej złożył gratulacje przekazując pamiątkowy grawerton i list gratulacyjny. Podlaska Izba Rolnicza działa na obszarze województwa podlaskiego, położonego w północno-wschodniej części Polski. Została powołana w 1999 r. na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu delegatów z byłych wojewódzkich izb rolniczych w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Rolniczy samorząd opiniuje ustawy, interweniuje w sprawach rolników i jest głosem gospodarstw na wyższych szczeblach. Uroczysta gala była okazją do podziękowań, podsumowań oraz dyskusji o kondycji polskiego rolnictwa oraz roli samorządów rolniczych w Polsce.

OT Białystok

Informacje z regionów