Turcja – uproszczenia dotyczące dokumentów importowych w obrocie produktami rolno-spożywczymi. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Turcja – uproszczenia dotyczące dokumentów importowych w obrocie produktami rolno-spożywczymi.

Uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy za pośrednictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi informację przekazaną przez Ambasadę Turcji w Polsce nt. zmiany (uproszczenia) w obiegu dokumentów towarzyszących wysyłkom produktów rolno-spożywczych do Turcji.

Poniżej tłumaczenie robocze informacji z Ambasady Turcji, a w załączniku jej wersja oryginalna oraz wykaz Regionalnych Kodów Rejestracyjnych.

Z powodu zapoczątkowanej przez koronawirusa pandemii COVID-19, która rozprzestrzeniła się na całym świecie, wdrażane są różne środki, nie tylko po to, aby zapewnić bezpieczeństwo zasobów żywnościowych i zagwarantować, że międzynarodowy handel produktami rolno-spożywczymi nie zostanie wstrzymany, ale także aby chronić zdrowie państwowych urzędników służb kontrolnych.

W związku z tym aż do wyeliminowania epidemii COVID-19, aby przeprowadzać operacje importowe bez zakłóceń i zgodnie z Tureckimi Przepisami dot. Urzędowych Kontroli Produktów Rolnych i Paszowych oraz równocześnie, aby chronić zdrowie personelu, minimalizując kontakt, wprowadza się:

Jeżeli zeskanowane wersje opieczętowanych i podpisanych świadectw zdrowia, które muszą towarzyszyć produktom, zostaną wysłane na oficjalne adresy e-mailowe (Regionalne Kody Rejestracyjne: kod.gidayem@tarimorman.gov.tr, na przykład Regionalny Zarząd ds. Rolnictwa i Leśnictwa Ankary: 06.gidayem@tarimorman.gov.tr, Regionalny Zarząd ds. Rolnictwa i Leśnictwa Stambułu: 34.gidayem@tarimorman.gov.tr) właściwych Regionalnych Dyrektoriatów ds. Rolnictwa i Leśnictwa, wystawione i zatwierdzone przez odpowiednie władze, oficjalne procedury kontrolne będą wykonywane bez oglądania oryginałów świadectw. Regionalne Kody Rejestracyjne znajdują się w załączniku. Zgłoszenia oryginalnych, opieczętowanych i podpisanych wersji będą przyjmowane jako ich aktualne/obowiązujące wersje (zbędne dla tego zgłoszenia) i urzędowe kontrole importowe będą przeprowadzane.

Regulacja ta została wdrożona w życie 25.03.2020 i będzie obowiązywała do zakończenia pandemii COVID-19.

 

Zobacz: