Rosja - zmiana w wykazie towarów objętych embargiem rolno-spożywczym (serwatka) - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Rosja - zmiana w wykazie towarów objętych embargiem rolno-spożywczym (serwatka)

Uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy za pośrednictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi informację przekazaną przez Radcę ds. rolnych Ambasady RP w Moskwie nt. zmiany dokonanej w wykazie towarów objętych rosyjskim embargiem rolno-spożywczym.

 

W dniu 8.04.br. opublikowane zostało Rozporządzenie Rządu Federacji Rosyjskiej nr 453 z dn. 6.04.br. „O wniesieniu zmian do załącznika do rozporządzenia Rządu Federacji Rosyjskiej z 7 sierpnia 2014 r. nr 778”. Zgodnie z treścią dokumentu, Rząd FR zezwolił na import demineralizowanej serwatki mlecznej w proszku o poziomie demineralizacji 90% przeznaczonej do produkcji mieszanek mlecznych w proszku dla dzieci (zamienników mleka matki) o kodzie taryfy celnej Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej – 0404. Obecne rozporządzenie stosuje się włącznie do 31 grudnia 2020 r. 

W akcie prawnym brak jest informacji dot. terminu wejścia w życie nowych przepisów, jednak na jednej ze stron prawnych widnieje informacja „wchodzi w życie 16.04.2020 r.”. W najbliższym czasie nowe przepisy powinny też ukazać się w opracowaniach zbiorczych dot. embarga, które publikowane są na stronach internetowych z przepisami prawnymi (co potwierdzi ich wejście w życie).  

W załączeniu oryginalne Rozporządzenie w języku rosyjskim oraz zaktualizowany wykaz towarów objętych embargiem.

 

Zobacz: