Białoruś – zakaz wwozu od 1 stycznia 2022 r. niektórych towarów z branży rolno-spożywczej - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Białoruś – zakaz wwozu od 1 stycznia 2022 r. niektórych towarów z branży rolno-spożywczej

W ramach odpowiedzi na V pakiet sankcji UE i państw zachodnich Białoruś wprowadzi od 1 stycznia 2022 r. zakaz wwozu mięsa, drobiu, owoców, warzyw i mleka. Zgodnie z ogłoszonym 7 grudnia 2021 r. rozporządzeniem rządu nr 700 z 6 grudnia 2021 r. embargo będzie dotyczyć produkcji pochodzącej z krajów UE, a także USA, Kanady, Norwegii, Albanii, Islandii, Macedonii Północnej, Wielkiej Brytanii, Czarnogóry i Szwajcarii.

 

Do produktów objętych zakazem wwozu należą:

 •  świnie żywe;
 •  mięso z bydła, świeże lub chłodzone;
 •  mięso z bydła, zamrożone;
 •  mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone;
 •  jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone;
 •  mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone;
 •  tłuszcz ze świń bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy;
 •  mięso solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów;
 •  mleko i nabiał, z wyłączeniem wyrobów z mleka specjalistycznego bez laktozy, specjalistycznego nabiału bez laktozy dla żywienia dietetycznego w ramach leczenia i profilaktyki ;
 •  warzywa, z wyłączeniem przeznaczonych do siewu;
 •  owoce i orzechy jadalne;
 •  tłuszcze ze świń i tłuszcz z drobiu;
 •  tłuszcze z bydła, owiec lub kóz;
 •  stearyna smalcowa i pozostałe oleje zwierzęce;
 •  kiełbasy i podobne wyroby;
 •  wyroby cukiernicze;
 •  pozostałe artykuły spożywcze;
 •  sól.

Embargo ma obowiązywać przez 6 miesięcy. Z embarga wyłączone zostały produkty, które zostaną wwiezione przed rozpoczęciem obowiązywania embarga, towary do użytku indywidualnego, żywność dla dzieci i szereg innych pozycji „krytycznego importu”. Rząd Białorusi zapowiedział również, że będzie podejmować działania na rzecz zwiększenia własnej produkcji oraz importu z krajów „przyjaznych”. Białoruś zastrzega sobie prawo do rozszerzenia listy zakazanych towarów. Przewidziano także procedurę uzyskiwania kwot na towary objęte sankcjami, jeśli będą one potrzebne Białorusi.

Pełny tekst rozporządzenia w języku rosyjskim oraz jego robocze tłumaczenie na język polski w załączeniu.

 

Załączniki: