Rachunki Bankowe KOWR - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Rachunki Bankowe KOWR

  • Rachunki bankowe prowadzone są do obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych zgodnie z zasadami ich obsługi - Rodzaje i tryb dokonywania operacji na rachunkach bankowych określają zawarte odrębne umowy.
  • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oprócz zaprezentowanych numerów rachunków bankowych posiada rachunki wirtualne do obsługi płatności masowych powiązanych z cyklicznymi płatnościami.
    Rachunki wirtualne wykorzystywane do płatności masowych nie są zamieszczone w wykazach.
  • Rachunki wirtualne – indywidualny numery rachunku bankowego przypisany kontrahentowi wykorzystywany w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa (wskazany na fakturach lub w zawartych umowach) służy do identyfikacji dokonanych wpłat.
  • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przy dokonywaniu wpłat prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na wybór numeru rachunku bankowego przypisanego do właściwego Oddziału Terenowego KOWR

 

Rachunki Bankowe