Kurs EBC - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Kurs EBC

Kurs wymiany euro na PLN według Europejskiego Banku Centralnego z dnia 23 marca 2023 r.: 4,6868 PLN/EUR*

Kurs publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

*zgodnie z Artykułem 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2808/98 z dnia 22 grudnia 1998 roku ustanawiającym szczegółowe przepisy dotyczące agro-monetarnego systemu stosowania euro w rolnictwie obowiązującym kursem wymiany jest kurs, który EBC ustalił przed datą operacyjną.

Zgodnie z Artykułem 40 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 roku:

W przypadku gdy termin operacyjny jest ustalony na mocy prawodawstwa Unii, kursem walutowym, który należy zastosować, jest ostatni kurs wyznaczony przez Europejski Bank Centralny (EBC) przed pierwszym dniem miesiąca, w którym miał miejsce termin operacyjny.

Jednakże w następujących przypadkach należy zastosować następujący kurs walutowy:

a) w przypadkach, o których mowa w art. 28 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, w których terminem operacyjnym dla kursu walutowego jest przyjęcie zgłoszenia celnego, kurs określony w art. 18 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92;

b) w przypadku wydatków interwencyjnych w ramach publicznego przechowywania, kurs wynikający z zastosowania art. 3 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 906/2014 (26);

c) w przypadku ceny minimalnej buraków, o której mowa w art. 33 niniejszego rozporządzenia, średni kurs ustalony przez Europejski Bank Centralny (EBC) w ostatnim miesiącu przed terminem operacyjnym.

 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 4 września 2014 r.


Źródło: http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html


2023 r.:

Styczeń - Luty - Marzec

2022 r.:

Grudzień - Listopad - Październik - Wrzesień - Sierpień - Lipiec - Czerwiec - Maj - Kwiecień - Marzec - Luty - Styczeń

2021 r.:

Grudzień - Listopad - Październik - Wrzesień - Sierpień -  Lipiec - Czerwiec - Maj - Kwiecień - Marzec - Luty - Styczeń

2020 r.:

Grudzień - Listopad - Październik - Wrzesień - Sierpień - Lipiec - Czerwiec - Maj - Kwiecień - Marzec - Luty - Styczeń

2019 r.:

Grudzień - Listopad - Październik - Wrzesień - Sierpień - Lipiec - Czerwiec - Maj - Kwiecień - Marzec - Luty - Styczeń

2018 r.:

Grudzień - Listopad - Październik - Wrzesień - SierpieńLipiec - Czerwiec - Maj - Kwiecień - Marzec - Luty - Styczeń

2017 r.:

Grudzień - Listopad - Październik - Wrzesień - Sierpień - Lipiec - Czerwiec - Maj - Kwiecień - Marzec - Luty - Styczeń

2016 r.:

Grudzień - Listopad - Październik - Wrzesień - Sierpień - Lipiec - Czerwiec - Maj - Kwiecień - Marzec - Luty - Styczeń

2015 r.:

Grudzień - Listopad - Październik - Wrzesień - Sierpień - Lipiec - Czerwiec - Maj - Kwiecień - Marzec - Luty - Styczeń

2014 r.:

Grudzień - Listopad - Październik - Wrzesień - Sierpień - Lipiec - Czerwiec - Maj - Kwiecień - Marzec - Luty - Styczeń

2013 r.:
Grudzień - Listopad - Październik - Wrzesień - Sierpień - Lipiec - Czerwiec - Maj - Kwiecień - Marzec - Luty - Styczeń

2012 r.:
Grudzień - Listopad - Październik - Wrzesień - Sierpień - Lipiec - Czerwiec - Maj - Kwiecień - Marzec - Luty - Styczeń

2011 r.:
Grudzień - Listopad - Październik - Wrzesień - Sierpień - Lipiec - Czerwiec - Maj - Kwiecień - Marzec - Luty - Styczeń

2010 r.:
Grudzień - Listopad - Październik - Wrzesień - Sierpień - Lipiec - Czerwiec - Maj - Kwiecień - Marzec - Luty - Styczeń

2009 r.:
Grudzień - Listopad - Październik - Wrzesień - Sierpień - Lipiec - Czerwiec - Maj - Kwiecień - Marzec - Luty - Styczeń

2008 r.:
Grudzień - Listopad - Październik - Wrzesień - Sierpień - Lipiec - Czerwiec - Maj - Kwiecień - Marzec - Luty - Styczeń

2007 r.:
Grudzień - Listopad - Październik - Wrzesień - Sierpień - Lipiec - Czerwiec - Maj - Kwiecień - Marzec - Luty - Styczeń

2006 r.:
Grudzień - Listopad - Październik - Wrzesień - Sierpień - Lipiec - Czerwiec - Maj - Kwiecień - Marzec - Luty - Styczeń

2005 r.:
Grudzień - Listopad - Październik - Wrzesień - Sierpień - Lipiec - Czerwiec - Maj - Kwiecień - Marzec - Luty - Styczeń

2004 r.:
Grudzień - Listopad - Październik - Wrzesień - Sierpień - Lipiec - Czerwiec - Maj - Kwiecień