Wymiana handlowa pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską w okresie przejściowym. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wymiana handlowa pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską w okresie przejściowym.

Umowa o wystąpieniu Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej została ratyfikowana zarówno przez Parlament Brytyjski, jak i przez Parlament Europejski, w związku z tym Wielka Brytania opuściła UE z końcem dnia 31 stycznia 2020 r.

Aby zapewnić czas na wynegocjowanie przyszłych relacji oraz dostosowanie się do nowych warunków współpracy Umowa o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE przewiduje okres przejściowy.

Okres przejściowy oznacza  dla polskich przedsiębiorców brak zasadniczych zmian
w wymianie handlowej z Wielką Brytanią do końca 2020 r. w tym m.in.:

  • brak ceł, kontyngentów i innych dodatkowych barier w handlu. Wielka Brytania pozostanie w unii celnej z UE i będzie uczestnikiem wspólnego rynku UE;
  • możliwość eksportu towarów do Wielkiej Brytanii na obecnych zasadach. Nie ma potrzeby składania zgłoszeń celnych posiadania dodatkowych dokumentów (np. świadectw pochodzenia), niewymaganych dotychczas certyfikatów dla produktów. Wielka Brytania nadal będzie respektować wszystkie regulacje Unii Europejskiej w tym zakresie. W okresie przejściowym zachowana zostaje również ważność pozwoleń celnych wydanych przez władze Zjednoczonego Królestwa na podstawie przepisów unijnego kodeksu celnego;
  • brak zmian w zakresie ewentualnych obowiązków dotyczących uzyskania licencji, pozwoleń lub spełniania norm sanitarnych czy fitosanitarnych dla produktów rolno-spożywczych.

    Warunki współpracy gospodarczej po zakończeniu okresu przejściowego będą zależeć od treści przyszłej umowy o wolnym handlu.

    Zachęcamy do śledzenia oficjalnych informacji w tej sprawie publikowanych na stronach polskiej administracji w tym KOWR oraz Komisji Europejskiej.