Wyłączenie kontyngentów taryfowych z wymiany towarowej z Wielką Brytanią. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wyłączenie kontyngentów taryfowych z wymiany towarowej z Wielką Brytanią.

Uprzejmie informujemy, że na podstawie zapisów art. 18 rozdziału II projektu Umowy o handlu i współpracy pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią, od dnia 01.01.2021 r. nie ma możliwości wydawania pozwoleń w ramach kontyngentów taryfowych w wymianie towarowej z Wielką Brytanią. Umowa przewiduje bezcłowy handel między UE a UK poza kontyngentami. Jednocześnie w przypadku publikacji przez KE dodatkowych informacji w tym zakresie, stosowne komunikaty zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej KOWR.

Treść umowy dostępna jest na stronie: https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/draft-eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en