Przygotowania do zakończenia okresu przejściowego w stosunkach Wielkiej Brytanii z Unią Europejską - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Przygotowania do zakończenia okresu przejściowego w stosunkach Wielkiej Brytanii z Unią Europejską

Przypominamy, że w stosunkach Wielkiej Brytanii z Unią Europejską do końca 2020 roku trwa okres przejściowy.

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wystąpiło z Unii Europejskiej z końcem dnia 31 stycznia 2020 r.

Proces ten jest określany jako „brexit”.

 

Jesienią 2019 r. Unia Europejska i Wielka Brytania osiągnęły porozumienie co do warunków opuszczenia Unii przez ten kraj na podstawie Umowy o wystąpieniu. Uzgodniono także deklarację polityczną, zawierającą ogólne ramy przyszłych relacji UE-Zjednoczone Królestwo.

Ramy te trzeba przełożyć na tekst prawny w trakcie trwających obecnie, bardzo złożonych, negocjacji dotyczących przyszłych relacji. Konieczne jest uzgodnienie wielu kwestii (m.in. ceł w handlu towarami, warunków świadczenia usług, zasad wymiany danych celem np. ścigania przestępstw), które wcześniej uregulowane były na poziomie UE i obowiązywały Wielką Brytanię jako państwo członkowskie.

Aby zapewnić czas na wynegocjowanie przyszłych relacji oraz dostosowanie się do nowych warunków współpracy Umowa o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE przewiduje okres przejściowy, który zakończy się z końcem 2020 r.

W okresie przejściowym relacje pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem odbywają na wcześniejszych warunkach. Oznacza to, że w tym czasie Wielka Brytania co do zasady nadal jest traktowana jak państwo członkowskie: uczestniczy w jednolitym rynku i unii celnej, wpłaca składkę do budżetu UE na dotychczasowych zasadach i korzysta ze wszystkich programów unijnych, które będą funkcjonowały do końca bieżącego roku (transfery finansowe w obie strony będą dokonywane jeszcze przez kilka najbliższych lat).

Nie jest jednak reprezentowana w instytucjach UE, w szczególności w unijnym procesie decyzyjnym, nie ma swoich przedstawicieli w Radzie Europejskiej oraz Radzie, nie uczestniczy w głosowaniach, nie ma własnych posłów do Parlamentu Europejskiego, nie jest już członkiem Europejskiego Banku Inwestycyjnego itp.

Okres przejściowy oznacza dla polskich przedsiębiorców i obywateli brak zasadniczych zmian w relacjach z Wielką Brytanią do końca 2020 r.

Warunki obowiązywania okresu przejściowego w polskim porządku prawnym zostały potwierdzone w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.U. 2019 poz. 1516).

 

Nowe relacje z Wielką Brytanią od 2021 roku

Na obecnym etapie nie da się przesądzić jak będą wyglądać relacje UE-Wielka Brytania od 1 stycznia 2021 roku. Niezależnie od wyniku trwających negocjacji pewnym jest, że nie będą one takie same jak wcześniej i w handlu z Wielką Brytanią pojawią się dodatkowe obowiązki i ograniczenia. Kształt przyszłych relacji może być znany na krótko przed końcem okresu przejściowego.

 

Przygotowania do zakończenia okresu przejściowego

Na początku lipca br. Komisja Europejska opublikowała komunikat mający na celu pomoc przedsiębiorcom i obywatelom w przygotowaniach do zmian, jakie nastąpią po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE:

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_pl

Zachęcamy również do śledzenia oficjalnych informacji w tej sprawie publikowanych na stronach polskiej administracji, rządu brytyjskiego oraz Komisji Europejskiej:

https://www.brexit.gov.pl/

https://www.gov.uk/transition

https://ec.europa.eu/info/brexit_en