Nowy harmonogram kontroli granicznych w imporcie towarów do Wielkiej Brytanii - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Nowy harmonogram kontroli granicznych w imporcie towarów do Wielkiej Brytanii

Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił nowy harmonogram kontroli towarów w przywozie. Ze względu na pandemię koronawirusa zdecydowano o odsunięciu w czasie wprowadzania zapowiadanych w ubiegłym roku kolejnych, coraz bardziej wymagających etapów procedur kontroli towarów importowanych do Wielkiej Brytanii, dając przedsiębiorcom więcej czasu na przygotowanie do nich.

Aktualny harmonogram wprowadzania nowych wymogów wygląda następująco:

  • 1 października 2021 r. zaczną obowiązywać wymogi uprzedniego zgłaszania produktów pochodzenia zwierzęcego (POAO), niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (PUPZ) i żywności wysokiego ryzyka niepochodzącej od zwierząt (HRFNAO);
  • 1 października 2021 r. wejdą w życie wymogi dotyczące eksportowego świadectwa zdrowia dla POAO i niektórych PUPZ;
  • deklaracje celne importowe nadal będą wymagane, ale do 1 stycznia 2022 r. została przedłużona możliwość korzystania z odroczonego zgłoszenia, w tym składania zgłoszeń uzupełniających do sześciu miesięcy po imporcie towarów;
  • 1 stycznia 2022 r. wejdzie w życie wymóg deklaracji bezpieczeństwa i ochrony dla importu;
  • 1 stycznia 2022 r. wejdzie w życie wymóg fizycznych kontroli sanitarnych i fitosanitarnych (SPS) dla POAO, niektórych PUPZ i HRFNAO (będą się one odbywać w punktach kontroli granicznej);
  • do 1 stycznia 2022 r. fizyczne kontrole SPS w zakładach o wysokim priorytecie będą kontynuowane w miejscach przeznaczenia, po tej dacie zostaną przeniesione do punktów kontroli granicznej;
  • 1 stycznia 2022 r. wymóg wstępnego powiadamiania, świadectw fitosanitarnych i kontroli dokumentów zostanie rozszerzony na wszystkie objęte regulacjami rośliny i produkty roślinne (tj. nie tylko te, które mają „wysoki priorytet”);
  • od marca 2022 r. w punktach kontroli granicznej będą odbywać się kontrole żywych zwierząt oraz wszystkich roślin i produktów roślinnych objętych regulacjami (tj. nie tylko tych, które mają „wysoki priorytet”).

Aktualne pozostają wymagania dotyczące handlu między Wielką Brytanią a UE, które zostały wdrożone 1 stycznia 2020 r.

Pełną treść oświadczenia Ministra Michaela Grove można znaleźć tu.

Informacje dotyczące stosunków między UE a Wielką Brytanią publikowane są na polskiej stronie https://www.brexit.gov.pl/ oraz brytyjskiej stronie https://www.gov.uk/transition.