Aktualny harmonogram kontroli granicznych w imporcie towarów do Wielkiej Brytanii - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Aktualny harmonogram kontroli granicznych w imporcie towarów do Wielkiej Brytanii

Rząd Wielkiej Brytanii po raz kolejny ogłosił aktualizację harmonogramu wprowadzenia kontroli granicznych w imporcie towarów do tego kraju. Decyzję o kolejnym odroczeniu obowiązywania niektórych wymogów podjęto, aby dać firmom więcej czasu na dostosowanie się do nich.

Obecnie obowiązujący harmonogram wygląda następująco:

od 1 października 2021 r.:

  • skończy się zwolnienie z deklaracji bezpieczeństwa i ochrony towarów w exporcie, będzie wymagana deklaracja EXS (bez zmiany w stosunku do poprzedniego harmonogramu),
  • dowody osobiste nie będą już uprawniać do wjazdu do Wielkiej Brytanii (bez zmiany),

od 1 stycznia 2022 r.:

  • deklaracje importowe lub użycie procedury uproszczonej (CFSP) jeśli uprawnione, płatność cła przy imporcie (bez zmiany),
  • pre-notyfikacja roślin i produktów roślinnych niskiego ryzyka, produktów pochodzenia zwierzęcego (POAO), produktów obocznych pochodzenia zwierzęcego (ABPs), żywności wysokiego ryzyka oraz pasz pochodzenia nie-zwierzęcego (HRFNAO) (wg poprzedniego harmonogramu miała obowiązywać od 1 października 2021 r.),

od 1 lipca 2022 r.:

  • deklaracje bezpieczeństwa (safety and security declarations) w imporcie (ENS) będą wymagane w przypadku importu do Wielkiej Brytanii (poprzednio miały obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.),
  • eksportowe świadectwo zdrowia będzie wymagane dla wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego (POAO) oraz niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (ABPs) (poprzednio od 1 stycznia 2022 r.),
  • certyfikaty fitosanitarne będą obligatoryjne dla roślin i produktów roślinnych (poprzednio od 1 stycznia 2022 r.),
  • towary będę musiały przejść przed Stanowiska Kontroli Celnej (BCPs) w celu przedstawienia dokumentacji, tożsamości i kontroli fizycznej, jeśli to konieczne (poprzednio od 1 marca 2022 r.).

 

Kontrole fizyczne żywych zwierząt oraz roślin i produktów roślinnych o wysokim priorytecie będą kontynuowane w miejscach przeznaczenia produktów aż do odwołania.

Informacje dotyczące stosunków między UE a Wielką Brytanią publikowane są na polskiej stronie https://www.brexit.gov.pl/ oraz brytyjskiej stronie https://www.gov.uk/transition.