OT Kielce - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT Kielce

Stosownie do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa poniżej udostępnia link do transmisji wideo z przetargów organizowanych przez jednostki terenowe KOWR prowadzonych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

https://www.youtube.com/channel/UCJCrb3uSkHPaBhM8yp1-6rg