Filia Zielona Góra - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Filia Zielona Góra

Stosownie do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa poniżej udostępnia link do transmisji wideo z przetargów organizowanych przez jednostki terenowe KOWR prowadzonych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

https://www.youtube.com/channel/UCauB07vYltx-TgiqVpZNcnQ