OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, pow. kętrzyński, gm. Kętrzyn, obr. Linkowo, dz. 68, 69 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, pow. kętrzyński, gm. Kętrzyn, obr. Linkowo, dz. 68, 69

Cena wywoławcza:
11,17 dt
Powierzchnia:
2,1681 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2023-03-17
Data publikacji:
2023-02-24
Data zakończenia publikacji:
2023-03-20
Rodzaj przetargu:
nieograniczony
Numer oferty:
OLS.WKUZ.KO.4243.8.2023.DG.2
Oddział terenowy KOWR:
OT Olsztyn
Typ rozdysponowania:
Dzierżawa
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy:
Tak
Ogłoszenie:
Tak
Numer działki:
68
69
Lokalizacja:
WARMIŃSKO-MAZURSKIE , kętrzyński , Kętrzyn , Linkowo