OT Lublin , Sekcja Zamiejscowa w Białej Podlaskiej - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT Lublin , Sekcja Zamiejscowa w Białej Podlaskiej

Cena wywoławcza:
8,03 dt
Powierzchnia:
1,9254 ha

Atrybuty oferty

Data publikacji:
2022-09-09
Data zakończenia publikacji:
2022-09-23
Rodzaj przetargu:
ograniczony
Numer oferty:
LUB.WKUZ.BI.4243.88.2022.MZ.1
Oddział terenowy KOWR:
OT Lublin
Typ rozdysponowania:
Dzierżawa
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego:
Tak
Wykaz:
Tak
Lokalizacja:
LUBELSKIE , bialski , Wisznice , Polubicze Wiejskie

Opis

Wykaz na dzierżawę.

1. Nieruchomość rolna niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Polubicze Wiejskie jako działki
 nr 60/2, 1954, 1955 dla których jest prowadzona księga wieczysta nr LU1B/00120423/9

 

Według danych z ewidencji gruntów i budynków ogólna pow. nieruchomości wynosi 1,9254 ha w tym:

Grunty orne- 0,8906 ha w klasie: RIVa-0,8681 ha, RIVb- 0,0225 ha

Pastwiska trwałe -1,0348 ha w klasie: PsIV- 1,0348 ha.

 

Nieruchomość ma dostęp do drogi gruntowej.

 

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wisznice działka nr 60/2 położona jest w części na terenach mieszkalnictwa rolniczego oznaczonych symbolem MR oraz w terenach upraw polowych objętych zakazem zabudowy oznaczonych symbolem RP. Działki nr 1954, 1955 położone są w części na terenach mieszkalnictwa rolniczego oznaczonych symbolem MR, w części na terenach łąk i pastwisk objętych zakazem zabudowy oznaczonych symbolem RZ oraz w terenach upraw polowych objętych zakazem zabudowy oznaczonych symbolem RP.  

 

Wywoławcza wysokość czynszu wynosi: 8,03 dt pszenicy w stosunku rocznym

(słownie: osiem decyton trzy kilogramy)

Dostępne załączniki wybranej oferty nieruchomości: