Nieruchomość niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1/4 obr. Karolin PGR, gm. Piaseczno o pow. 8,52 ha - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1/4 obr. Karolin PGR, gm. Piaseczno o pow. 8,52 ha

Cena wywoławcza:
26,00 dt
Powierzchnia:
8,5200 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2022-05-31
Data publikacji:
2022-05-16
Data zakończenia publikacji:
2022-05-31
Rodzaj przetargu:
nieograniczony
Numer oferty:
UD/018/004/2022
Oddział terenowy KOWR:
OT Warszawa
Typ rozdysponowania:
Dzierżawa
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy:
Tak
Ogłoszenie:
Tak
Numer działki:
1/4
Lokalizacja:
MAZOWIECKIE , piaseczyński , Piaseczno , Karolin PGR

Dostępne załączniki wybranej oferty nieruchomości: