OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, pow. olecki, gm. Kowale Oleckie, obr. Lakiele, dz. 236/6 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, pow. olecki, gm. Kowale Oleckie, obr. Lakiele, dz. 236/6

Cena wywoławcza:
230 300,00 zł
Powierzchnia:
11,3772 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2022-10-04
Data publikacji:
2022-08-29
Data zakończenia publikacji:
2022-10-05
Rodzaj przetargu:
nieograniczony
Numer oferty:
OLS.WKUZ.GZ.4240.198.2022.IŻ.18
Oddział terenowy KOWR:
OT Olsztyn
Typ rozdysponowania:
Sprzedaż
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy:
Tak
Ogłoszenie:
Tak
Numer działki:
236/4
Lokalizacja:
WARMIŃSKO-MAZURSKIE , olecki , Kowale Oleckie , Lakiele