OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński, gm. Barczewo, obr. Rejczuchy Zalesie, dz. 15/3, 15/4, 145/1, 145/2, 146, 149/3, 227/2, 229/4 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński, gm. Barczewo, obr. Rejczuchy Zalesie, dz. 15/3, 15/4, 145/1, 145/2, 146, 149/3, 227/2, 229/4

Cena wywoławcza:
13,34 dt
Powierzchnia:
17,3100 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2022-06-02
Data publikacji:
2022-05-17
Data zakończenia publikacji:
2022-06-03
Rodzaj przetargu:
nieograniczony
Numer oferty:
OLS.WKUZ.GZ.4243.183.2022.JB.4
Oddział terenowy KOWR:
OT Olsztyn
Typ rozdysponowania:
Dzierżawa
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy:
Tak
Ogłoszenie:
Tak
Numer działki:
15/3,
15/4,
145/1,
145/2,
146,
149/3,
227/2,
229/4
Lokalizacja:
WARMIŃSKO-MAZURSKIE , olsztyński , Barczewo , Rejczuchy Zalesie