OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, pow. braniewski, gm. Płoskinia, obr. Pierzchały, dz. 1/11 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, pow. braniewski, gm. Płoskinia, obr. Pierzchały, dz. 1/11

Cena wywoławcza:
68,37 dt
Powierzchnia:
11,9952 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2020-10-23
Data publikacji:
2020-09-10
Data zakończenia publikacji:
2020-10-24
Rodzaj przetargu:
ograniczony
Numer oferty:
OLS.WKUR.SGZ.4243.444.2020.AW.2
Oddział terenowy KOWR:
OT Olsztyn
Typ rozdysponowania:
Dzierżawa
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy:
Tak
Ogłoszenie:
Tak
Numer działki:
1/11
Lokalizacja:
WARMIŃSKO-MAZURSKIE , braniewski , Płoskinia , Pierzchały

Opis

szczegóły w pliku